Skip to main content

Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Toraja

Doa Bapa Kami dalam Bahasa Toraja - Setelah kemarin kita membahas berbagai macam versi Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa daerah dan dunia, hari ini kita khusus belajar Doa Bapa Kami dalam Bahasa Toraja (O Ambe'ki Dao Suruga).

Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Toraja
Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Toraja

O Ambe'ki Dao Suruga


O Ambe'ki dao suruga, (kipalaku)
Anna dipakala'bi' tu sangam-Mi:
Anna patalo tu Parenta-Mi
Anna dadi tu pa'poraiam-Mi lan te lino susi dao suruga.
Benkanni tu silasanna kikande allo iate sia pa'dei tu sala budangki,
susi kami umpagarri' salana to kasalan lako kaleki.
Sia da Mielorangkanni diroso, sangadinna rinding pala'kan da narandankan deata bulituk.
Belanna Kamu tu unnampui Parenta sia kapaan sia kamala'biran sae lakona.
Amin.

Translate Bahasa Toraja ke Indonesia.

Doa Bapa Kami


Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga
Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya
Amin.]

Lihat juga Renungan Harian Gereja Toraja (ReHaT)

Demikianlah Doa Bapa Kami dalam Bahasa Toraja dan terjemahannya. Semoga bermanfaat!
Contact Us: Komentar, saran dan masukan melalui WA 085396717324 dan Gmail Lara4store@gmail.com.