Skip to main content

Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Toraja 2019

TATA IBADAH HARI MINGGU GEREJA TORAJA
( LITURGI I )
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH

Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Toraja 2019
Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Toraja 2019

1. Persiapan
2. Prosesi……………………………………………(berdiri)
   Menyanyi………………………………………
3. Votum
   PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
      J : Amin
4. Salam
  PF : Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara.
     J : Menyertai saudara juga.
5. Pengakuan Dosa Dan Berita Anugerah………(Duduk)
     a. Pengakuan Dosa
   PF : …………………………………………………………
     b. Berita Anugerah
   PF : …………………………………………………………
     c. Menyanyi………………………………………………
6. Petunjuk Hidup Baru
   PF : ……………………………………………………………
7. Bermazmur
     a. Membaca Mazmur……………(Berbalasan)
     b. Menyanyi Mazmur………………………………
PELAYANAN FIRMAN
8. Doa Pembacaan Alkitab
9. Pembacaan Alkitab
      a. Bacaan Pertama : ……………………………..
      b. Bacaan Kedua : ………………………………
      c. Menyanyi ‘’ Haleluyah’’
      d. Membaca Injil : …………………………………(Berdiri)
      e. Menyanyi …………………………………………
10. Khotbah ………………………………………………(Duduk)
11. Saat Hening
12. Doa Bapa Kami

RESPON JEMAAT
( paduan suara-yang berhubungan dengan tema )
13. Pengakuan Iman ………………………………………(Berdiri)
14. Persembahan ……………………………………………(Duduk)
       a. Nats Persembahan
       b. Menyanyi ………………………………………………
15. Akta Khusus ( Jika Ada )
16. Doa Syukur dan Doa Syafaat
PENGUTUSAN JEMAAT
17. Menyanyi …………………………………………………(Berdiri)
18. Pengutusan
19. Berkat
    PF : Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau, Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajah-Nya dan Memberi Engkau Kasih Karunia, Tuhan Menghadapkan Wajah-Nya kepadamu dan Memberi Engkau damai sejahtera.
       J : Amin.
20. Nyanyian Syukur…………………………………………(Berdiri)


….TUHAN YESUS MEMBERKATI….

Contact Us: Komentar, saran dan masukan melalui WA 085396717324 dan Gmail Lara4store@gmail.com.